Kontakt

tomenu

NOREM spol. s r.o.
Dovozca a distribútor pre Slovenskú republiku

Bezručova 8

SK-811 09 Bratislava

tel.  +421 2 529 61 608,  +421 2 529 23 376
fax. +421 2 529 61 437

email: norem@gtinet.sk